Kompetencje > Słownik > Kształcenie > Cele operacyjne kształcenia

Cele operacyjne kształcenia


Cele operacyjne kształcenia – wyrażają sprawdzalne efekty kształcenia, wskazują na oczekiwane czynność ucznia.  Są one jednoznaczne, mierzalne, możliwe do obserwacji, ułatwiają sprawdzanie osiągnięć uczniów. Cele operacyjne formułuje się czytelnie, drobiazgowo, tak by w rezultacie wykształciła się oczekiwana wiedza i umiejętności uczniów, opisane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Nazwy czynności, które należy wykształcić u uczniów opisują czasowniki operacyjne (np.: rozpoznaje wymienia, analizuje, wnioskuje, stosuje, oblicza, wartościuje, ocenia). Mają one swoje odniesienie do taksonomii celów poznania.

 

         


Copyright © VULCAN 2009-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Uwagi i komentarze: webmaster
Cookie